DÄLPERÖD

Hitta till Dälperöd

Evenemang

Kalendarium

Historia

Kartor

 

GORM Byggnadsvård

Det Stora Huset Antik

Restaureringen

Dälperöd  ligger vackert inbäddat i bokskogen två km väst om Rörum på Österlen. Gården omnämns i källor från 1400 talet. Den nuvarande huvudbyggnaden, i folkmun omnämnd som slottet, uppfördes omkring 1835 med Georg Axel Schönström och Antoinette von der Lanken som byggherrar. 1873 omgestaltades senempirebyggnaden av den Danske arkitekten Ferdinand Mehldal och fick sitt nuvarande utseende. För närvarande pågår en omfattande restaurering av samtliga byggnader på gården då de stått för fäfot under lång tid.

I stora loglängan inryms GORM Byggnadsvård med en butik fylld av spännande reservdelar till gamla hus samt tips och litteratur om hur du skall gå till väga.

Det Stora Huset Antikhandel delar lokal med GORM samt har ett urval av högreståndsmöbler i slottet

Dälperöds Slott

Inspektorsbostaden

Dälperöds Slott              Dalperod@spray.se GORM 070 29 20 199
277 45 Sankt Olof   DSH 070 590 44 43